Hét nap, hét éccaka, 7 szempillantás

- Agócs Gergely mesemondó estje

9th August 20:30

Telki, Petőfi Sándor u. 4, 2089 Hungary

Agócs Gergely PhD. (1969, Érsekújvár) néprajzkutató, zenész. Gyermek-és ifjúkorát a felvidéki Füleken töltötte, 1992 óta Magyarországon él. Etnográfusi diplomáját az Eötvös Loránd Tudományegyetem néprajz szakán szerezte, 1997-ben. 1997-2000 között az MTA Zenetudományi Intézetének ösztöndíjasa, egyben a Honvéd Együttes Hegedős zenekarában hivatásos zenész (magyar népi fúvós hangszerek). 1997-ben zenésztársaival megalakította a máig fennálló, elsősorban magyar népzenét játszó Fonó Zenekart. 2001-től a Hagyományok Háza munkatársa, itt 2005-ig a Népművészeti Módszertani Műhelyt vezette, azóta az intézmény tudományos munkatársaként, néprajzkutatói kinevezéssel dolgozik. 2007-ben itt megalapította, s azóta vezeti a „Magyar népmese – hagyományos mesemondás” – tanfolyamot. 2012-ben védte meg doktori disszertációját A szlovákiai magyarok hagyományos hangszeres zenei kultúrája címmel. Néprajzi gyűjtéseit elsősorban a hagyományos zenei kultúra tárgykörében végzi. Terepkutatásai a magyar nyelvterület egészének, a  Kárpát- medence összes egyéb etnikumának, valamint az észak-kaukázusi balkárok, karacsájok, nogajok, kumukok, illetve egyéb türk és finnugor népek folklórjára is kiterjednek. Írásait eddig három önálló kötetben, valamint szakfolyóiratokban és gyűjteményes szakkiadványokban publikálta. Oktatási tevékenységet a zenefolklorisztika, a szövegfolklorisztika, romológia, illetve a folklór-elmélet területén folytat: 2008-2016: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének óraadó tanára, 2015-től a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának főiskolai docense. 2012-2021: a Magyar Néprajzi Társaság Népzene-Néptánc Szakosztályának elnöke.